Cihlové klenuté stropy Šefl

Základní rozdělení sférických kleneb

Kopule (kupole, báň) může být otevřená, nebo zavřená. Podpory musí být souvislé po celém obvodě ( zdi, nebo pasy). Plná kopule má tvar polokoule, půlelipsoidu, půlparaboloidu.

Nákres kopule


klenba česká a česká placka - vzniknou odříznutím bočních stran kopule čtyřmi svislými rovinami (jestliže tyto roviny procházejí stranami rovnoběžníka vepsaného základně polokopule vznikne klenba česká, jestliže tyto roviny procházejí stranami rovnoběžníka vepsaného úseči polokopule vznikne česká placka).

Nákres české klenby Způsob vyzdívání české klenby


Cihlové klenuté stropy Šefl
© 2015 Šefl