Cihlové klenuté stropy Šefl

Tvary čelních oblouků

Charakteristickým znakem kleneb je tzv. čelní oblouk, což je pomyslný příčný řez v rovině kolmé na osu klenby. Čelní oblouk může mít různý tvar, avšak vždy vychází z kružnice, případně jejích modifikačních křivek, jak je znázorněno na obrázcích.


Cihlové klenuté stropy Šefl
© 2015 Šefl