Cihlové klenuté stropy Šefl

Základní rozdělení válcových kleneb

Valená klenba je tvořena válcovou plochou, která se opírá o dvě protilehlé zdi, pasy nebo trámy. Tyto plné podpory jsou zpravidla rovnoběžné. Vyskytuje se (ve větší či menší míře) ve všech stavebních slozích, patří k nejstarším a nejužívanějším druhům kleneb, je výchozí konstrukcí pro celou skupinu kleneb válcových. Pro zastropení čtvercových, obdélníkových i nepravidelných půdorysů, schodišť (přímá, šikmá, oblouková, stoupající).

Obrázek valené klenby


Klenba klášterní vznikne průnikem dvou (i více) stejně vysokých valených kleneb (tj. částí válcových ploch), z nichž se ponechají vnitřní části. Pro zastropení všech půdorysů, je to klenba zavřená, podepřená po celém obvodě. Seříznutím rohových částí může vzniknout tzv. klášterní klenba otevřená.

Nákres klášterní klenby Způsob vyzdívání klášterní klenby


Klenba necková (rovová) vznikne z valené klenby uzavřením v čelech tzv. bočnicemi, podepřena po celém obvodě, na rozdíl od klenby klášterní se koutová žebra sbíhají ve dvou bodech.

Nákres neckové klenby Způsob vyzdívání neckové klenby Způsob vyzdívání neckové klenby


Způsob vyzdívání neckové klenby


Klenba zrcadlová (tabulová) vznikne z klášterní klenby odříznutím horní části vodorovnou rovinou, která vytvoří strop místnosti a nazývá se zrcadlo ( tabule). Je podepřena je po celém obvodě. Někdy se imitovala jako falešná klenba (z estetických důvodů podhledu).

Nákres zrcadlové klenby Způsob vyzdívání zrcadlové klenby


Klenba křížová vznikne průnikem dvou (i více) stejně vysokých valených kleneb (tj. částí válcových ploch), z nichž se ponechají vnější části. Užívá se k zastropení každého n-úhelníkového i kruhového půdorysu, tj. je to klenba otevřená, může být podporována jen v rozích pilíři (žebrová)

Nákres křížové klenby


Cihlové klenuté stropy Šefl
© 2015 Šefl