Přejít na hlavní obsah
Nahrávám...

Opravy kleneb

Zabýváme se obnovou propadlých a deformovaných kleneb. Vyvinuli jsme a vlastníme patent číslo 306367 na postup obnovy propadlých a deformovaných kleneb. Klenby jako náročně prováděné historické konstrukce jsou během své existence ohroženy různými vlivy – končí často jako propadlé či jinak deformované, s trhlinami, vypadanými cihlami či kameny atd. Důvody jejich porušení jsou různé – vlivy povětrnosti a mrazu, narušení vegetací, pokles či vybočení stěn nebo podpor, do nichž je klenba opřena. Takto narušené klenby se bez odborného zásahu časem zřítí. Následně hrozí i poruchy dalších konstrukcí, do nichž byly klenby opřené. Klenby přitom představují cenné součásti historických staveb (včetně kulturních památek) a vzniklé škody jsou vysoké.

PDF - patent 306367

Poškozené klenby se dosud opravovaly spíše betonováním rubových skořepin. Takový zásah klenbu neopraví, ale naopak ji nevratným způsobem zbaví původní funkce a přitíží ji novým nevhodným materiálem. Klenba je tím jako historická konstrukce zbavena své autentičnosti.

Technologický postup nového typu opravy: po zjištění příčiny poškození (narušení povětrností a následným mrazem, narušení vegetací, pokles či vybočení stěny, ve které je klenba zapřena atd.) se pod klenbu rozmístí soustava zvedacích zařízení, působících kolmo k její ploše. Ty stabilizují klenbu při zabezpečovací fázi, kdy je třeba odstranit příčinu deformací (včetně zpevnění stěn nebo sepnutí objektu v případě nestabilního stavu konstrukcí pod klenbou nebo na jejím obvodu). Pak je možné začít klenbu přes soustavu propojených sítí přizvedávat, až dosáhne původního tvaru. Z rubu klenby se pak odstraní násyp (nejčastěji škvára, zbytky tašek ze stavby atd.). Rub klenby se následně zbaví uvolněných zbytků starého pojiva (s možností vypláchnutí tlakovou vodou) a spáry se vyplní novou maltou. Po vytvrdnutí malty se zvedací zařízení odstraní.

Tento způsob sanace lze uplatnit na porušené vyzdívané klenby libovolného tvaru, rozpětí i druhu deformace. Klenbě se takovým zásahem vrátí nejen původní tvar, ale obnoví se i její funkce a konstrukce neztrácí svou autentičnost.