Přejít na hlavní obsah
Nahrávám...

Válcové klenby

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÁLCOVÝCH KLENEB


Valená klenba je tvořena válcovou plochou, která se opírá o dvě protilehlé zdi, pasy nebo trámy. Tyto plné podpory jsou zpravidla rovnoběžné. Vyskytuje se (ve větší či menší míře) ve všech stavebních slozích, patří k nejstarším a nejužívanějším druhům kleneb, je výchozí konstrukcí pro celou skupinu kleneb válcových. Pro zastropení čtvercových, obdélníkových i nepravidelných půdorysů, schodišť (přímá, šikmá, oblouková, stoupající).

Více informací o valených klenbách z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.


Klenba klášterní vznikne průnikem dvou (i více) stejně vysokých valených kleneb (tj. částí válcových ploch), z nichž se ponechají vnitřní části. Pro zastropení všech půdorysů, je to klenba zavřená, podepřená po celém obvodě. Seříznutím rohových částí může vzniknout tzv. klášterní klenba otevřená.

Nákres klášterní klenby a způsob vyzdívání klášterní klenby:

   
Více informací o klášterních klenbách z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.


Klenba necková (rovová) vznikne z valené klenby uzavřením v čelech tzv. bočnicemi, podepřena po celém obvodě, na rozdíl od klenby klášterní se koutová žebra sbíhají ve dvou bodech.

Nákres neckové klenby a způsob vyzdívání neckové klenby:

   

   
Více informací o neckových klenbách z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.


Klenba zrcadlová (tabulová) vznikne z klášterní klenby odříznutím horní části vodorovnou rovinou, která vytvoří strop místnosti a nazývá se zrcadlo (tabule). Je podepřena je po celém obvodě. Někdy se imitovala jako falešná klenba (z estetických důvodů podhledu).

Nákres zrcadlové klenby a způsob vyzdívání zrcadlové klenby:

   
Více informací o zrcadlových klenbách z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.


Klenba křížová vznikne průnikem dvou (i více) stejně vysokých valených kleneb (tj. částí válcových ploch), z nichž se ponechají vnější části. Užívá se k zastropení každého n-úhelníkového i kruhového půdorysu, tj. je to klenba otevřená, může být podporována jen v rozích pilíři (žebrová)

Nákres křížové klenby:


Více informací o křížových klenbách z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.