Přejít na hlavní obsah
Nahrávám...

Sférické klenby

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SFÉRICKÝCH KLENEB


Kopule (kupole, báň) může být otevřená, nebo zavřená. Podpory musí být souvislé po celém obvodě ( zdi, nebo pasy). Plná kopule má tvar polokoule, půlelipsoidu, půlparaboloidu.

Nákres kopule:


Více informací o kopulích z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.

Klenba česká a česká placka - vzniknou odříznutím bočních stran kopule čtyřmi svislými rovinami (jestliže tyto roviny procházejí stranami rovnoběžníka vepsaného základně polokopule vznikne klenba česká, jestliže tyto roviny procházejí stranami rovnoběžníka vepsaného úseči polokopule vznikne česká placka).

Nákres české klenby a způsob vyzdívání české klenby:

   
Více informací o českých klenbách z PŘÍRUČKY UČŇŮ ZEDNICKÝCH vydané v roce 1934 včetně dobových textů a obrázků.